دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

2. تحلیل رفتار کشاورزان در به‌کارگیری فناوری آبیاری کم فشار بر پایه توسعه تئوری تجزیه-یافته رفتار برنامه‌ریزی شده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.30495/jaeer.2022.64576.10907

آرزو مختاری حصاری؛ روح اله رضائی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علیرضا نعمتی